Betrek uw inwoners bij de begroting

Betrek de inwoners van uw gemeente bij de begroting: 'participatief begroten'.

Met de Begrotingswijzer kunnen inwoners:

  • de inkomsten en uitgaven van de gemeente inzien
  • de begroting aanpassen en andere keuzes maken
  • eigen voorstellen indienen voor de gemeentebegroting

Gemeenten kunnen bovendien met de Begrotingswijzer:

  • de indeling van de begrotingsposten naar eigen inzicht aanpassen
  • alternatieve begrotingsvoorstellen voorleggen aan hun inwoners