Your browser doesn't support CSS.
Heeft uw browser moeite met deze site? Probeer de toegankelijke versie van de website.

De begrotingswijzer 2012

 
 
 

Welkom op de begrotingssite van Raeden

Wat vindt u belangrijk? Denk mee over het huishoudboekje van de gemeente!
Raeden moet in 2016 € 3 miljoen extra bezuinigen. Op deze website kunt u onder het tabblad Zelf begroten de verschillende bezuinigingsopties bekijken en onder de knop Resultaten de inbreng van de vijf honderd deelnemers met elkaar vergelijken. Onder het tabblad Maak uw eigen plan zijn alle ideeën van de deelnemers te raadplegen. 

Namens het gemeentebestuur van Raeden,

Ageeth Martens-Struijk
Wethouder financiën

Uitgaven

 
€ 6.573.000 Politiek en dienstverlening
 
€ 2.700.000 Openbare orde en veiligheid
 
€ 8.226.000 Verkeer, vervoer en waterstaat
 
€ 669.000 Economische zaken
 
€ 11.099.000 Onderwijs en sport
 
€ 9.609.000 Cultuur en recreatie
 
€ 41.657.000 Zorg en welzijn
 
€ 11.896.000 Volksgezondheid en milieu
 
€ 7.613.000 Financiën
 
€ 20.937.000 Ruimtelijke ordening en huisvesting

Inkomsten

Algemene uitkering Rijk € 44.738.000
 
Onroerendezaakbelastingen € 9.725.000
 
Overige inkomsten € 58.654.000
 
Riool- en afvalstoffenheffing € 7.864.000
 
 

Politiek en dienstverlening bestaat uit:

 
€ 2.100.000 Gemeenteloket
 
€ 1.554.000 Communicatie burgers
 
€ 2.919.000 Overig

Politiek en dienstverlening

De gemeente heeft een loket voor haar dienstverlening aan de burgers. Ook is het belangrijk dat de burger op de hoogte wordt gehouden.

 

Openbare orde en veiligheid bestaat uit:

 
€ 320.000 Coördinatie nooddiensten
 
€ 550.000 Straatverlichting
 
€ 800.000 Brandweer
 
€ 956.000 politie
 
€ 74.000 Overig

Openbare orde en veiligheid

De gemeente is verantwoordelijk voor de openbare orde en het aansturen van bijvoorbeeld politie en brandweer.

 

Verkeer, vervoer en waterstaat bestaat uit:

 
€ 1.530.000 Onderhoud infrastructuur
 
€ 1.230.000 Parkeren en parkeergarages
 
€ 1.230.000 onderhoud waterhuishouding
 
€ 4.236.000 overig

Verkeer, vervoer en waterstaat

Hier valt het onderhoud van onder andere de infrastructuur, waterhuishouding en parkeergelegenheden onder.

 

Economische zaken bestaat uit:

 
€ 330.000 Stimulering midden- en kleinbedrijf
 
€ 153.000 subsidie weekmarkt
 
€ 186.000 Overig

Economische zaken

De gemeenste stimuleert graag de lokale economie om het centrum van de stad leuk te houden.

 

Onderwijs en sport bestaat uit:

 
€ 3.560.000 Subsidie sportclubs
 
€ 2.473.000 Sportlocaties
 
€ 1.534.000 Onderwijs ondersteuning
 
€ 3.532.000 Overig

Onderwijs en sport

In Readen zijn veel sportgelegenheden en onderwijsinstellingen die ondersteuning van de gemeente nodig hebben.

 

Cultuur en recreatie bestaat uit:

 
€ 2.865.000 Bibliotheken
 
€ 2.290.000 Museum Floris V
 
€ 1.356.000 Stadsschouwburg
 
€ 3.098.000 Overig

Cultuur en recreatie

De gemeente vindt het belangerijk dat cultuur en recreatie voor iedereen betaalbaar blijven en subsidieert daarom tal van instellingen.

 

Zorg en welzijn bestaat uit:

 
€ 18.340.000 Armoedebeleid
 
€ 8.965.000 Maatschappelijke instellingen
 
€ 14.352.000 Overig

Zorg en welzijn

Readen is verantwoordelijk voor het lokale armoedebeleid. Ook worden tal van maatschappelijke instellingen zoals daklozenopvang en vluchtelingenwerk gesubsidieerd.

 

Volksgezondheid en milieu bestaat uit:

 
€ 2.534.000 Afvalverwerking
 
€ 1.725.000 Geestelijke gezondheidszorg
 
€ 3.825.000 Ziekenhuis Westwijk
 
€ 897.000 Milieuhandhaving
 
€ 2.915.000 Overig

Volksgezondheid en milieu

De gemeente is verantwoordelijk voor het mileu en de afvalverwerking. Ook het Westwijk Ziekenhuis wordt door de gemeente ondersteund.

Algemene uitkering Rijk

Het Rijk geeft ieder jaar een deel van het belastinggeld aan de gemeenten. Gemeenten mogen zelf bepalen aan welke taken zij dit geld besteden. Maar gemeenten ontvangen ook geld van het Rijk voor verplichte uitgaven, bijvoorbeeld voor uitkeringen.

Financiën

Hier vallen overige kostenposten onder, zoals bijvoorbeeld de begraafplaats.

 

Financiën

Wethouder over financiën

Onroerendezaakbelastingen

Iedere inwoner van de gemeente die een woning, bedrijf of grond bezit, moet hierover jaarlijks belasting betalen aan de gemeente, de OZB.

Overige inkomsten

De gemeente krijgt geld binnen uit bijvoorbeeld betaald parkeren, leges en de hondenbelasting. En de gemeente ontvangt geld uit de verkoop van grond, beleggingen en de verhuur van panden.

Riool- en afvalstoffenheffing

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het onderhoud en de aanleg van riolering. Daarvoor vragen we een bijdrage: de rioolheffing. Van de afvalstoffenheffing betalen we het inzamelen, verwerken en recyclen van afval. 

Ruimtelijke ordening en huisvesting

Graag heeft de gemeente Readen goede huisvesing voor al zijn inwoners. Dit betekent dat de dienst instaat voor onder meer de administratieve afhandeling van bouw- en verkavelingsaanvragen, renovatie- en verbouwingspremies en huisvesting.

Powered by ProDemos